Bättre miljö för djuren
Miljö

Bättre miljö för djuren

Vår moderna livsstil i kombination med befolkningsökningen har stor påverkan på världens djur. De får mindre utrymme att vara på, mindre mat och vissa djur håller också på att bli utrotade.

Djur och natur

Bland de första som påverkas av miljöförstöringar och klimatförändringarna är djuren. Ofta påverkas de mycket snabbare än oss. Genom att titta och följa djur och natur kan forskare se hur vår livsstil påverkar djuren på olika sätt. I Sverige är det Naturvårdsverket som är särskilt ansvarig för de vilda djuren och den svenska naturen.

Djurens naturliga habitat

Det blir bara svårare och svårare för de vilda djuren att överleva. Eftersom människan påverkar naturen så mycket, genom städer, dammar, industrier och odlingar, får djuren allt eftersom mindre yta att leva på. Naturen blir också förstörd av våra industrier. Det kommer ut kemikalier i vattnet och marken. Det medför att djuren både har ett mindre område att bo på och att de även måste dricka dåligt vatten. Ibland har de också svårt att få tag på nog mycket mat. Ett problem i fattiga länderna är också att djuren kommer närmare människan. Då måste bönderna skjuta lejonet eller tigern för att skydda sig själva och sina familjer.

Bättre livsvillkor för djuren

Det tar lång tid att förbättra livsvillkoren för jordens djur. Ett stort problem är all plast som dumpas i haven. Det kommer ta många år för världens länder att få bort alla plastberg, eller plastöar, som flyter omkring i haven.

För att ge djuren mer utrymme upprättas naturreservat. På ett naturreservat får man inte odla eller skövla skog. Djur och natur får en möjlighet att återhämta sig.