Påverka din närmiljö
Miljö

Påverka din närmiljö

Du kan göra mycket för att påverka din närmiljö. Genom att delta politiskt eller bara samla plast och skräp i naturen kan du förbättra ditt närsamhälle.

Påverka politiskt

Du kan påverka politiken på olika sätt. Dels kan du ställa upp i val och lyfta fram frågor som du tycker är viktiga. Dels kan du skapa aktioner, som demonstrationer eller namnsamlingar. I Sverige ha enskilda kommuner ett stort ansvar för både miljö och klimat. Det medför att du kan lyfta upp olika frågor. Om du bor i en by utanför Umeå och behöver använda bilen till jobbet, kan du lyfta frågan om mer kollektivtrafik. Genom att få med dig andra personer kan ni tillsammans få till en förändring.

Göra skillnad på egen hand

Du kan också göra stor skillnad på egen hand. Om det finns mycket plast och skräp i naturen kan du börja plocka upp det. Så hjälper du både djur och natur. Det finns också en psykologisk aspekt av det. Om en plats redan är skräpig är det lättare för folk att slänga eller “råka tappa” påsar och burkar, än om det inte finns något skräp. Genom att plocka undan skräp från stränder och parker föregår du med gott exempel och andra kommer att följa efter.